Υπογραφή συμφωνίας ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης της Οικοδομικής Βιομηχανίας
26 Σεπτεμβρίου 2019

Κατόπιν επίπονων διαβουλεύσεων υπό την Μεσολάβηση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και την καθοριστική παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, επετεύχθη συμφωνία ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης της Οικοδομικής Βιομηχανίας η οποία υπεγράφη  σήμερα Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) κ. Κώστα Ρουσιά, τους Γενικούς Γραμματείς των Συντεχνιών ΠΕΟ κ. Πάμπη Κυρίτση και ΣΕΚ κ. Ανδρέα Μάτσα και τους Γενικούς Γραμματείς των Ομοσπονδιών Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων ΠΕΟ και ΣΕΚ κυρίους Μιχάλη Παπανικολάου και Γιαννάκη Ιωάννου αντίστοιχα, ενώπιον της Υπουργού Εργασίας, η οποία συνυπογράφει την εν λόγω συμφωνία. 

 

Η νέα Συλλογική Σύμβαση που θα έχει ισχύ για τρία χρόνια, μέχρι το 2021, προνοεί:

 

- αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στη διάρκεια των τριών επόμενων ετών με επαναφορά του 70% των αποκοπών που πραγματοποιήθηκαν κατά τον Ιούνιο του 2013 με αφορμή την οικονομική κρίση, 

- καθορισμό κατώτατου εβδομαδιαίου μισθού εργαζομένων στη βιομηχανία αλλά και νεοεισερχόμενων, 

- καταβολή εισφορών στα συντεχνιακά ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ταυτόχρονα με τις εισφορές στο ΓΕΣΥ,

- Ετήσιες Άδειες βάσει της πρακτικής που ακολουθείτο μέχρι σήμερα, με διαφορετικές ρυθμίσεις κατόπιν συνεννόησης με το Προσωπικό, τις Συντεχνίες και ενημέρωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας,

- Φιλοδώρημα (αντιστοιχία 13ου μισθού),

- Ταμείο Προνοίας για νέα και υφιστάμενα μέλη,

- Υπερωρία για ώρες εργασίας πέραν των συνήθων, 

- Πρόνοια για προώθηση ενεργειών απόκτησης κάθε εργαζόμενου υφιστάμενου και νεοεισερχόμενου, του σχετικού Προτύπου Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.  

 

Οι Κοινωνικοί Εταίροι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την επίτευξη της εν λόγω συμφωνίας εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες τόσο προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για τις επίπονες προσπάθειές τους. 

 

 

26 Σεπτεμβρίου 2019

ΦΠ,ΚΑ/ΚΑ