Συνεδρία Διαπραγματευτικής Επιτροπής της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. για την Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης
11 Απριλίου 2019

Συνεδρία Διαπραγματευτικής Επιτροπής της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. για την Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης