Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου με θέμα τη συνέχιση της Διαδικασίας Ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης στην Οικοδομική Βιομηχανία στις 27/03/2019
27 Μαρτίου 2019

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου με θέμα τη συνέχιση της Διαδικασίας Ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης στην Οικοδομική Βιομηχανία στις 27/03/2019