Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με το Βουλευτή του ΑΚΕΛ κ. Γιώργο Λουκαϊδη με θέμα: Διαφοροποίηση των Διαδικασιών Σύναψης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων για Έργα Αξίας μεγαλύτερης του € 1.000.000 στις 02/04/2019
02 Απριλίου 2019

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με το Βουλευτή του ΑΚΕΛ κ. Γιώργο Λουκαϊδη με θέμα: Διαφοροποίηση των Διαδικασιών Σύναψης και Εκτέλεσης  Δημοσίων Συμβάσεων για Έργα Αξίας μεγαλύτερης του € 1.000.000 στις 02/04/2019