Συνέχεια Εγκυκλίου Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Επικείμενη Αύξηση στην Τιμή του Τσιμέντου
25 Ιουνίου 2018

 

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου Α.Ε.18.2018  του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2018, προωθείται συγκριτικός πίνακας με τις τιμές και τις ποσοστιαίες αυξήσεις, για πληρέστερη πληροφόρηση.

Εγκύκλιος 15/2018

 

Επικείμενη Αύξηση στην Τιμή του Τσιμέντου
Όνομα Προϊόντος Κωδικός Τύπος Προϊόντος € / Τόνο      έως 30/6/2018  € / Τόνο   από 1/7/2018  Ποσοστιαία Αύξηση
Πόρτλαντ-Ασβεστολιθικό Τσιμέντο 1040 CYS EN197-1:CEM II / B-L 32,5 R  69,00 72,00 4,35%
Πόρτλαντ-Ασβεστολιθικό Τσιμέντο 1041 CYS EN197-1:CEM II / A-L 42,5 R  70,50 75,00 6,38%
Τσιμέντο Πόρτλαντ 1032 CYS EN197-1:CEM I 52,5 N 78,00 83,00 6,41%
Τσιμέντο Χαμηλών Αλκαλίων Ανθεκτικό στα Θειικά 1020 CYS EN197-1:CEM I 52,5 N – SR5 86,50 91,00 5,20%