Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας - 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2018 : Προετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Αποβλήτων απο Κατασκευές, Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές (ΑΕΚΚ)
09 Ιουλίου 2018

ΚΕΡΔΙΣΤΕ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΣΤΕ από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις σας!

Τα στερεά απόβλητα έχουν ΑΞΙΑ!

100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ενημερωτικό Έντυπο