Σεμινάριο 17 Απριλίου 2019 - "Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοτα Περιστατικά"
10 Απριλίου 2019

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο:

" Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά (E.F.A.W.)" 

Ο  τρόπος διαβίωσης στις οργανωμένες,  σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα ο σημερινός με ταχύτερους ρυθμούς τρόπος ζωής, δημιουργούν συνθήκες και προϋποθέσεις επέλευσης ατυχημάτων και ως εκ τούτου την ανάγκη άμεσης προσφοράς βοήθειας σε πάσχοντες μέχρι την έλευση εξειδικευμένης βοήθειας ή μεταφοράς τούτων σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Παράλληλα η χρησιμοποίηση στην παραγωγική διαδικασία πιο εξελιγμένων και ταυτόχρονα πιο εξειδικευμένων μεθόδων παραγωγής, αλλά και η ανάγκη, ιδιαίτερα μεταξύ των ανεπτυγμένων κοινωνιών, για προστασία της σωματικής ακεραιότητας και υγείας των εργαζομένων,συνιστούν τον δεύτερο πυλώνα της αναγκαιότητας προσφοράς υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στους τόπους εργασίας. Εξάλλου αυτό απαιτεί και η σχετική  Νομοθεσία.

Ενημερωτικό Έντυπο