Σεμινάριο 14 Νοεμβρίου 2018: "Επίλυση Διαφορών στα Κυρίως Συμβόλαια για τα έργα ιδιωτικού τομέα"
01 Νοεμβρίου 2018

H Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Στόχος του προγράμματος είναι, με την αποπεράτωση του, οι συμμετέχοντες να έχουν εξοικειωθεί με τις πρόνοιες των Συμβολαίων ιδιωτικών έργων (Συμβόλαια Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. Ε(1)Α, Ε(2)Α και Ε(3)Α) σχετικά με τις μεθόδους επίλυσης διαφορών καθώς επίσης να γνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας όπου υπάρχει (π.χ. ο περί Διαιτησίας Νόμος, Κεφ. 4 και ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος). Επιπρόσθετα να μάθουν πώς να τροχοδρομούν ορθά τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και να χειρίζονται τα διάφορα στάδια των διαδικασιών επίλυσης διαφορών.

Ενημερωτικό Έντυπο