Μεταβατική Συμφωνία για καταβολή της ΑΤΑ από 01/01/2018
10 Νοεμβρίου 2017

Η Υπογραφή Συμφωνίας για την ΑΤΑ στις 28/07/2017 σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του θεσμού

Υπογράφηκε την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η συμφωνία για την ΑΤΑ, στη βάση της μεσολαβητικής πρότασης της Υπουργού κας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Τη συμφωνία υπέγραψαν οι ηγεσίες των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, καθώς και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ κ. Γλαύκου Χατζηπέτρου.

Με βάση τη συμφωνία που θεωρείται μεταβατική και αφορά τα έτη 2018, 2019 και 2020, η ΑΤΑ θα καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο υπό την προϋπόθεση ότι το β΄και γ΄τρίμηνο του προηγούμενου έτους θα υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης και η απόδοση της θα ανέρχεται στο 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Μετά το πέρας της υπογραφής της Συμφωνίας, η κα Αιμιλιανίδου δήλωσε: «Εκ μέρους της Κυβέρνησης, χαιρετίζω την υπογραφή της συμφωνίας από όλους τους κοινωνικούς εταίρους για την ΑΤΑ, η οποία μετά από τόσα χρόνια που ήταν παγοποιημένη σήμερα με αυτή την συμφωνία από 1/01/2018 θα επαναλειτουργήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοινωνικούς εταίρους για την υπευθυνότητα την οποία έχουν επιδείξει, για τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος, για ακόμη μια φορά, έφερε αυτά τα θετικά αποτελέσματα για την κυπριακή οικονομία, για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Διασφαλίζεται η εργατική ειρήνη γι’ αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο του τόπου μας».

Από πλευράς τους, οι κοινωνικοί εταίροι χαιρέτισαν την επαναφορά της ΑΤΑ και ευχαρίστησαν την κα Υπουργό για τον ρόλο που διαδραμάτισε ώστε να καταλήξουν σε αυτή τη συμφωνία.

Μεταβατική Συμφωνία ATA για περίοδο τριών ετών (πατήστε εδώ)

Επιφυλάξεις ΟΕΒ

Παρά την αποδοχή και την επίτευξη συμφωνίας για το θέμα, η εξέφρασε νωρίτερα με επιστολή της προς την Υπουργό, ότι η λειτουργία της ΑΤΑ (όπως και κάθε άλλος αυτοματισμός αύξησης του εργασιακού κόστους) είναι άκρως βλαπτική για την οικονομία και θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως, όπως έχει συμβεί σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι στην Πρόταση υπάρχουν στοιχεία τα οποία συγκρούονται με τον χαρακτήρα και την φύση της ΑΤΑ.

Συγκεκριμένα, ως θέση αρχής η ΟΕΒ, δεν αποδέχεται ότι:

• Η ΑΤΑ θα αυξάνει μόνο τους μισθούς όταν υπάρχει πληθωρισμός, αλλά δεν θα τους μειώνει όταν υπάρχει αποπληθωρισμός. Αυτό δεν είναι Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή αλλά Αυτόματη Τιμαριθμική Αύξηση, είναι δηλαδή κάτι άλλο από αυτό που συμφώνησε η εργοδοτική πλευρά όταν εισήχθηκε η ΑΤΑ.

• Η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στους βασικούς μισθούς που θα ισχύουν στο τέλος του 2017, στρεβλώνει τα δεδομένα και στην πράξη οδηγεί σε καταβολή του 65% περίπου της μελλοντικής ΑΤΑ, αντί του σκοπούμενου 50%.

• Η έναρξη της λειτουργίας της ΑΤΑ από τον Ιανουάριο του 2018, όταν το ποσοστό της ΑΤΑ θα είναι με βεβαιότητα χαμηλότερο από το οποιοδήποτε ποσοστό ήδη καταβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις, οδηγεί σε υπερπληρωμές της ΑΤΑ και σε μια ακόμα στρέβλωση του χαρακτήρα του συστήματος.

Με τις πιο πάνω επισημάνσεις σε σχέση με το θέμα αρχής, δεδομένου του χαρακτήρα της Πρότασης σας ως «Take it or leave it», λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά στοιχεία που η Πρόταση διαλαμβάνει, σεβόμενη την ανάγκη διατήρησης και διαφύλαξης της εργατικής και κοινωνικής ειρήνης προκειμένου ο τόπος μας να εξέλθει πλήρως από την δίνη της άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΕΒ εκπροσωπεί σχεδόν την ολότητα των επιχειρήσεων και των κλάδων της οικονομίας που συνομολογούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τις συντεχνίες, η ΟΕΒ, σημείωσε στην επιστολή ότι, αποδέχεται την Πρόταση της Υπουργού ως έχει, διευκρινίζοντας τα εξής αυτονόητα:

Πρώτο, σε περίπτωση που το ποσοστό της ΑΤΑ θα μειωθεί, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αύξηση του ποσοστού θα καταβληθεί αφού προηγουμένως το ποσοστό φθάσει στο σημείο που είχε σταματήσει. Δηλαδή, αν η ΑΤΑ φθάσει πχ στο 10% και σε μια χρονιά μειωθεί στο 8%, οι μισθοί δεν θα μειωθούν. Όμως αν την επόμενη η ΑΤΑ ανέβει στο 9%, ή στο 10% δεν θα καταβληθεί. Θα καταβληθεί μόνο όταν υπερβεί το 10%.

Δεύτερο, όλα όσα αναφέρονται στην Πρόταση σας, αφορούν και εφαρμόζονται για όσους εργαζόμενους απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στο μέλλον με συμφωνημένο με τον εργοδότη τους του δικαιώματος σε ΑΤΑ.

Σε περίπτωση θετικής κατάληξης, σημείωσε, θεωρούμε αναγκαίο και χρήσιμο η Συμφωνία να προσυπογραφεί και από την ΠΑΣΥΔΥ.