Κοινή Συνεδρία των Διοικητικών Συμβουλίων των Επαρχιακών Συνδέσμων – Μελών της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. – 04 Δεκεμβρίου, 2018
06 Δεκεμβρίου 2018

Πολλαπλά τα προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εταιρειών

Ποικίλα τα θέματα που απασχόλησαν την Κοινή Συνεδρία των Διοικητικών Συμβουλίων των Επαρχιακών Συνδέσμων – Μελών της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., σε μία περίοδο που ακόμη δεν έχει επέλθει σταθερότητα στον κλάδο, λόγω των προβλημάτων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι εταιρείες.

Τα εν λόγω προβλήματα, συζητήθηκαν στην πιο πάνω συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2018, από το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, στην αίθουσα εκδηλώσεων "Λυσόραμα" στο Λυθροδόντα.

Μερικά από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν εκτενέστερα ήταν: η διαδικασία ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης, η Βελτίωση της Νομοθεσίας περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών & Τεχνικών Έργων, ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός  μεταξύ Αδειούχων και ΜΗ Εγγεγραμμένων, ΜΗ Αδειούχων Εργοληπτών, κατ΄ επέκταση και οι κίνδυνοι / επιπτώσεις Εργοδότησης μη Εγγεγραμμένων, μη Αδειούχων Εγοληπτών , οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τις σχετικές Νομοθεσίες, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

Κοινή ήταν επίσης η διαπίστωση του προβλήματος που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν αρκετές εταιρείες,  λόγω έλλειψης ειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού στον Οικοδομικό Κλάδο αλλά και του φαινομένου μη αποδοχής προσφοράς εργασίας από ανέργους, λόγω λήψης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ).  

Εκτενέστερα συζητήθηκαν επίσης τόσο η μη γνώση, όσο και η μη τήρηση των Όρων των Συμβολαίων της Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. από τους εμπλεκόμενους στο έργο, εις βάρος των Εργοληπτών, η προσπάθεια που ξεκίνησε για σύσταση εταιρείας της Μ.Ε.Δ.Σ.Κ., τα Πρόσθετα Μέτρα που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο για Έργα του Δημοσίου πέραν του 1 Εκατομμυρίου Ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, καθώς και το πολύ σοβαρό θέμα της ανομοιομορφίας όσον αφορά το ποσοστό καταβολής ΦΠΑ σε βασικά οικοδομικά υλικά.

 Η Κοινή Συνεδρία των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδέσμων, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο θεσμό που πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και φιλοξενείται εκ περιτροπής από τους Συνδέσμους – μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.