Ετήσιες Αδειες Οικοδομικής Βιομηχανίας για το έτος 2019
11 Φεβρουαρίου 2019

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) αφενός και η Συντεχνία Οικοδομών, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου Π.Ε.Ο. και η Ομοσπονδία Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου Σ.Ε.Κ. αφετέρου, συμφώνησαν τα πιό κάτω σχετικά με τις περιόδους των Ετήσιων Αδειών των Εργαζομένων της Οικοδομικής Βιομηχανίας.

Δείτε εδώ τη Συμφωνία της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Π.Ε.Ο. - Σ.Ε.Κ.