24η Ετήσια Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) – Σάββατο 25/05/2019
23 Μαΐου 2019

24η Ετήσια Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) – Σάββατο 25/05/2019

Πραγματοποιείται το Σάββατο 25 Μαḯου 2019, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) στο Ξενοδοχείο Hilton Park Nicosia, παρουσία των αντιπροσώπων των ανά επαρχία Συνδέσμων – μελών της.

Κατά το δεύτερο μέρος των εργασιών της Συνέλευσης, θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα απευθύνουν χαιρετισμούς, οι Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Βασιλική Ανασταστιάδου, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου και εκπρόσωποι του  Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου Εργολάβων KTİMB. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΕΡΟΣ  Α΄

8:30 π.μ Προσέλευση και Εγγραφή Αντιπροσώπων των Συνδέσμων – Μελών της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

9:00 π.μ. Έναρξη Εργασιών

9:00 – 9:15 π.μ. Έκθεση Εξηλεγμένης Οικονομικής Κατάστασης για το έτος 2018

9:15 – 9:45 π.μ. Έκθεση Πεπραγμένων Κεντρικού Συμβουλίου

9:45 – 10:30 π.μ. Συζήτηση και Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Οικονομικής Κατάστασης

  10:30 – 11:00 π.μ. Καθορισμός των Στόχων, Πολιτικής και του Προγράμματος Δράσης της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. – Συζήτηση

11.00 – 11.15 π.μ.  Προσθήκη στο Άρθρο 21 «Κεφάλαια – Δαπάνες» του Καταστατικού της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. σχετικής Πρόνοιας, για την Ίδρυση και Λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Ο Οικοδόμος».

11.15 – 12.00 μ. Συζήτηση για την Πρόταση της Εντίμου Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, για ετοιμασία Προσχεδίου Νόμου, με τίτλο «Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2019.

Διάλειμμα

ΜΕΡΟΣ  Β΄

12:20 μ.μ. Προσέλευση Επισήμων

12:30 μ.μ. - Χαιρετισμός Εντίμου Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κας Βασιλικής Ανασταστιάδου

- Χαιρετισμός Εντίμου Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου 

- Χαιρετισμός Προέδρου του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου Εργολάβων KTİMB κ. Cafer Gűrcafer

- Ομιλία Προέδρου της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. κ. Κώστα Ρουσιά

1:30 μ.μ. Γεύμα