Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο «Επίβλεψη και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων» 22-23 Νοεμβρίου 2019
22 Οκτωβρίου 2019