Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Ειδικότητες Εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία, για τους οποίους εφαρμόζεται η Συλλογική Σύμβαση – ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
13 Ιουλίου 2020

Διασαφηνίζεται, ότι οι Ειδικότητες των πιο πάνω εργαζομένων που καθορίζονται από τη Συλλογική Σύμβαση, για το πάνω θέμα, είναι οι εξής:

Τεχνίτες Α΄ και Β΄: Κτίστες, Σιδεράδες, Καλουψιήδες, Τρυπαντζήδες, Μπογιατζήδες

Μηχανικοί, Μηχανοδηγοί, Οδηγοί Α΄

Μηχανοδηγοί Β΄ δηλαδή χειριστές 

- φορτηγών μέχρι 20 τόνων

- μικρών εκσκαφέων φορτωτήρων τύπου bobcat

- ανυψωτικών μηχανημάτων (forklift)

- μικρών εκσκαφέων (mini digger)

- άλλων παρομοίων ή ισοδυνάμων μηχανημάτων

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Βοηθοί Καλουψιήδες, βοηθοί σιδεράδες, βοηθοί μπογιατζήδες

Νεοεισερχόμενοι Τεχνίτες Α΄ και Β΄

Νεοεισερχόμενοι Μηχανικοί, Μηχανοδηγοί, Οδηγοί Α΄ 

Νεοεισερχόμενοι Μηχανοδηγοί Β΄, και

Νεοεισερχόμενοι Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Διασαφηνίζεται επίσης ότι, οι Ειδικότητες των εργαζομένων που καθορίζονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Συλλογικής Σύμβασης, για το πιο πάνω θέμα και εργοδοτούνται από τις Οικοδομικές Εταιρείες και τους Εργολάβους Οικοδομών, περιλαμβανομένων των εργαζομένων στα εργοτάξια ετοιμοπαράδοτου μπετόν και ανήκουν σε εργοληπτικές εταιρείες, είναι οι εξής:

Μηχανικοί, μηχανοδηγοί

Οδηγοί αυτοκινήτων

Σιδηρουργοί

Υδραυλικοί

Λευκοσιδηρουργοί

Ηλεκτροκολλητές

Οξυγονοκολλητές