Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης "Ο Οικοδόμος"
04 Ιανουαρίου 2019

 

Η λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Ο Οικοδόμος», αποτελεί γεγονός!  Γεγονός και αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης και επίπονης προσπάθειας μεταξύ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και της Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου (Π.Ε.Ο.) και Ομοσπονδίας Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων (Σ.Ε.Κ.).
Νέα εποχή στην κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία της Κύπρου.

Ένα μοντέρνο, σύγχρονο και λειτουργικό Εκπαιδευτικό Κέντρο, μέσω του οποίου στοχοθετείται, τόσον η Πιστοποίηση των Επαγγελματικών Προσόντων του υφιστάμενου εξειδικευμένου και μη εργατικού προσωπικού, όσο και η εκπαίδευση και κατάρτιση νεοεισερχομένων στον κλάδο της Οικοδομικής Βιομηχανίας.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, καθώς αυτή διασφαλίζει την εργασία και ανέλιξη των εργαζομένων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την παραγωγικότητα, η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. προχώρησε στη συνδημιουργία με τις Συντεχνίες Οικοδόμων Π.Ε.Ο. και Σ.Ε.Κ. του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Ο Οικοδόμος».

Το Κέντρο άρχισε τη λειτουργία του από τις πρώτες ημέρες του 2019, με προγράμματα που αφορούν την Οικοδομική Βιομηχανία και ειδικότερα τους τομείς: Διεύθυνση και Εποπτεία Έργου, Οικοδομικά, Κατασκευή Καλουπιών, Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα, Χρωματισμοί και Διακοσμητικά Επιχρίσματα.

Το Κέντρο πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο από προσοντούχους έμπειρους εκπαιδευτές, σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), έχει στόχο σε πρώτα στάδια, να πιστοποιήσει επαγγελματικά προσόντα των υφιστάμενων εργαζομένων, αλλά και να προσελκύσει και εκπαιδεύσει νέους, προσοντούχους εργαζομένους στον κλάδο.

Κάθε επιχείρηση που προωθεί την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και την εκπαίδευση των εργαζομένων της, επενδύει στο μέλλον για τη διασφάλιση υψηλότερης ποιότητας παροχής των υπηρεσιών της, ενδυναμώνοντας τη φήμη της,  αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών και συνεπώς την κερδοφορία.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και της ενδυνάμωσης της Ομοσπονδίας μας, σας καλούμε να στηρίξετε με τη συμμετοχή των εργαζομένων σας στα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, που θα πραγματοποιούνται στον «Οικοδόμο».

Καλείστε επίσης, όπως ενθαρρύνετε νέους που πιθανόν να ενδιαφέρονται για ενασχόληση στον τομέα των οικοδομών, να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να εμπλουτιστεί το εργατικό δυναμικό του τόπου με εξειδικευμένα άτομα.

Η συμβολή όλων για την επιτυχή λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Ο Οικοδόμος», είναι απαραίτητη.

Για πληρέστερη ενημέρωση, σας αποστέλλουμε σχετικό σημείωμα του Διευθυντή του Κέντρου «Ο Οικοδόμος», κ. Γιώργου Χριστοφόρου.

Σημείωμα

Εγκύκλιος