Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Προγράμματα που θα Υλοποιηθούν κατά το 1ον Εξάμηνο του 2019 από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Ο Οικοδόμος»
28 Ιανουαρίου 2019

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης Εγκυκλίου της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με Α.Ε. 01/2019  ημερομηνίας 03 Ιανουαρίου 2019, αναφορικά με τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Ο Οικοδόμος», προωθούνται πιο κάτω οι τίτλοι των Επιχορηγημένων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Προγραμμάτων, που θα υλοποιήσει το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος», από τον Ιανουάριο μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2019.

  1. OIΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ /CYQF / EQF5
  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕΠ /CYQF /EQF6
  3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ / CYQF / EQF3
  4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ&ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕΠ /CYQF / EQF5
  5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΣΕΠ /CYQF / EQF5
  6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΠ /CYQF / EQF4.

Το Πρώτο Πρόγραμμα αφορά τα Οικοδομικά Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων ΣΕΠ / CYQF /EQF5 και ξεκινά στις 24 Ιανουαρίου 2019 και το 2ο Πρόγραμμα αφορά τη Διεύθυνση / Εποπτεία ΣΕΠ / CYQF / EQF6 και ξεκινά στις 25 Ιανουαρίου 2019 (Επισυνάπτονται).

Ως γνωστό, σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία, όλοι οι εργαζόμενοι στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να κατέχουν Πιστοποιητικό των Επαγγελματικών τους Προσόντων.  Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και της γενικότερης ανάγκης της Οικοδομικής Βιομηχανίας στην Κύπρο, όπως το εργατικό δυναμικό κατέχει πιστοποιητικό για τα Επαγγελματικά του Προσόντα, η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. προχώρησε σε Κοινοπραξία μαζί με τη Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου Π.Ε.Ο. και την Ομοσπονδία Οικοδόμων Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου Σ.Ε.Κ., ίδρυσαν και έθεσαν σε λειτουργία το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Ο Οικοδόμος».

Τα μέλη των ανά Επαρχία Συνδέσμων, προτρέπονται όπως ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους, να αξιοποιήσουν άμεσα τη δυνατότητα που τους παρέχεται, για εξασφάλιση του εν λόγω Πιστοποιητικού, μέσω των επιχορηγημένων προγραμμάτων, τόσο για το καλό των εργαζομένων, όσο και για το καλό των ιδίων των επιχειρήσεων τους.

Αναμένοντας την ουσιαστική ανταπόκριση σας.

Εγκύκλιος

Διαφημιστικό 

Οικοδομικά ΣΕΠ / CYQF /EQF

Διεύθυνση / Εποπτεία ΣΕΠ / CYQF / EQF6