Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Δέσμευση Χρηματοδότησης Έργου για Έργα του Δημοσίου Αξίας πέραν του € 1.000.000
12 Μαρτίου 2019

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) προς τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, προς το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων στα έργα του Δημοσίου αξίας πέραν του € 1.000.000, έχει παρατηρηθεί η εφαρμογή του όρου “Δέσμευση Χρηματοδότησης Έργου” (επισυνάπτεται), στις πιο κάτω προσφορές:

1.

Περιοδική Συντήρηση Δρόμων εντός Δημοτικών Ορίων και Επαρχίας Λεμεσού Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/16/2018Ε(Α)   €1.820.000

 

2.

Α.  Προμήθεια, Μεταφορά και Επίστρωση Ασφαλτικού Σκυροδέματος

Β.  Αφαίρεση – Απομάκρυνση και Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση Ασφαλτικού Σκυροδέματος – Πρέμιξ για τις ανάγκες της Επ. Διοίκησης Πάφου ΤΣ10/2019  € 1.251.223

 

3.

Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λάρνακας Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/21/2018/Ε(Α)   € 1.915.000

 

4.

Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία και στον Στρόβολο  (Δήμος Λευκωσίας)   € 2.930.000

 

5.

Προσφορά για την Εκτέλεση του Έργου «Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων στη Λεμεσό» (11/2019 – Δήμος Λεμεσού)   € 1.400.000

Παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε, πως χειριστήκατε με την Τράπεζα σας, τυχόν προσφοροδότηση σας, σε ένα ή περισσότερα από τα έργα αυτά.

Το θέμα είναι ΑΚΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ και η άμεση ανταπόκριση σας, θα βοηθήσει στον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

Παρακαλούμε, όπως η εκ μέρους σας, κατάθεση των πληροφοριών, γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου, 2019.