Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF – SAKRET της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Αποτελέσματα Β΄ Εξαμήνου 2018
16 Απριλίου 2019

Πιο σταθερή πλέον η πορεία ανάκαμψης στον Κατασκευαστικό Τομέα χωρίς να έχουν εκλείψει τα προβλήματα για όλες τις επιχειρήσεις

Μετά τη μακρά περίοδο ύφεσης και τη μεγάλη συρρίκνωση του Κατασκευαστικού τομέα, οι Δείκτες που αφορούν στη Δραστηριότητα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας για την περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018, συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά να δείχνουν καλύτερες προοπτικές ανάκαμψης. 

Βάσει του δείγματος, 230 περίπου επιχειρήσεων, ο Δείκτης Δραστηριότητας έχει καταγράψει αύξηση για την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018 με το πρόσημο να βρίσκεται στο 16%, πράγμα που επιβεβαιώνει την πορεία ανάκαμψης του τομέα μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Για κάποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όμως, φαίνεται να εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, με κύριο αυτό της χρηματοδότησης.

Η πλειοψηφία των εργολάβων εξακολουθούν ν’ αναφέρουν ότι οι εργασίες τους είναι κάτω από το κανονικό. Και εδώ το πρόσημο του συγκεκριμένου δείκτη παρουσιάζει βελτίωση στο -20% από το -37% της αντίστοιχης περσινής περιόδου και πολύ πιο πάνω από το αρνητικό ρεκόρ (-92%) που βρισκόταν στα τέλη του 2013.

Με βάση την τάση όσον αφορά στη ζήτηση από τους καταναλωτές / επενδυτές, οι προοπτικές για ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα είναι πλέον γεγονός. Ο Δείκτης Αγοράς / Οικοδόμησης οικίας εντός 12 Μηνών, βρίσκεται στο 4,9% ενώ σε κάπως καλύτερα επίπεδα βρίσκεται ο Δείκτης Ανακαίνισης εντός 12 Μηνών όπου το τελευταίο τετράμηνο κυμάνθηκε στο 5,2%. Και οι δύο αυτοί δείκτες με βάση τον κινούμενο μέσο όρο δείχνουν ξεκάθαρη τάση ανάκαμψης.

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε όσον αφορά στο Δείκτη Αριθμού Εργαζομένων που το βρίσκουμε τον τελευταίο ένα χρόνο στο +14%, δηλαδή μιλάμε πλέον για αύξηση στον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στο τομέα.

Δηλ.(ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους επόμενους 6 μήνες  ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρησή τους θα αυξηθεί, μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι θα μειωθεί), για δεύτερη χρονιά από το 2010 που ξεκίνησε η έρευνα αυτή, βλέπουμε ένα σημαντικό θετικό πρόσημο.  

Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων δύο ετών οι τιμές προσφορών φαίνεται να έχουν επίσης ξεκινήσει να ανακάμπτουν μετά από χρόνια πίεσης. Το ποσοστό των εργολάβων που μας απαντούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν μείον αυτών που μας λένε ότι θα μειωθούν μας δίνει ένα μικρό θετικό πρόσημο της τάξης του 25%.

Ταυτότητα έρευνας

Μέγεθος δείγματος

1ο τρίμηνο (Ιανουάριος - Μάρτιος 2010): 107 μέλη

2ο τρίμηνο (Απρίλιος - Ιούνιος 2010): 174 μέλη

3ο τρίμηνο (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010): 191 μέλη

4ο τρίμηνο (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010): 179 μέλη

5ο τρίμηνο (Ιανουάριος - Μάρτιος 2011): 164 μέλη

6ο τρίμηνο (Απρίλιος - Ιούνιος 2011): 188 μέλη

7ο τρίμηνο (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011): 174 μέλη

8ο τρίμηνο (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011): 171 μέλη

9ο τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος 2012): 357 μέλη

10ο τετράμηνο (Απρίλιος – Αύγουστος 2012): 170 μέλη

11ο τετράμηνο (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012): 312 μέλη

12ο τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος 2013): 266 μέλη

13ο τετράμηνο (Μάιος – Αύγουστος 2013): 272 μέλη

14ο τετράμηνο (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2013): 330 μέλη

15ο εξάμηνο (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2014): 287 μέλη

16ο εξάμηνο (Ιανουάριος - Ιούνιος 2015): 257 μέλη

17ο εξάμηνο (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016): 300 μέλη

18ο εξάμηνο (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016): 199 μέλη

19 ο εξάμηνο (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017): 241 μέλη

20 ο εξάμηνο (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018): 232 μέλη

Κάλυψη: Παγκύπρια

Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Αυτό - συμπλήρωση ερωτηματολογίων

Δείκτης Δραστηριότητας Επιχείρησης: (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες η δραστηριότητα της επιχείρησής τους έχει αυξηθεί, μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι έχει μειωθεί).

Ο Δείκτης Δραστηριότητας καταγράφει για ακόμα μια φορά αύξηση. Για την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018 το πρόσημο βρίσκετε στο 16% πράγμα που επιβεβαιώνει την ανάκαμψη του τομέα μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Δείκτης Αριθμού Εργαζομένων Επιχείρησης: (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους επόμενους 6 μήνες ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση τους θα αυξηθεί, μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι θα μειωθεί). 

Στο Δείκτη Αριθμού Εργαζομένων για δεύτερη χρονιά από το 2010 που ξεκίνησε η έρευνα αυτή βλέπουμε ένα σημαντικό θετικό πρόσημο που το βρίσκουμε το τελευταίο ένα χρόνο στο +14% (δηλαδή πλέον μιλάμε για αύξηση στο αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στο τομέα). 

Δείκτες Προσδοκιών (Καταναλωτές / Επενδυτές)

Με βάση τους Δείκτες που αφορούν στη ζήτηση, η πορεία ανάκαμψης του κατασκευαστικού τομέα είναι πλέον γεγονός: 

Ο Δείκτης Αγοράς / Οικοδόμησης οικίας εντός 12 Μηνών, βρίσκεται στο 4,9%.

Σε κάπως καλύτερα επίπεδα βρίσκεται ο Δείκτης Ανακαίνισης εντός 12 Μηνών, όπου το τελευταίο τετράμηνο κυμαίνεται στο 5,2%. 

Και οι δύο αυτοί Δείκτες, με βάση τον κινούμενο μέσο όρο δείχνουν ξεκάθαρη τάση ανάκαμψης.

H Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), σε συνεργασία με την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών RAI Consultants, υλοποιεί από το 2009, το έργο του  Δείκτη, εξάγοντας αποτελέσματα για την πορεία της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η μέτρηση της ανάπτυξης του τομέα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο, αλλά και η καταγραφή του βαθμού στον οποίο η Βιομηχανία επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες (όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση). 

Στο πλαίσιο του έργου, γίνεται συνεχής συλλογή, καταγραφή και ανάλυση πρωτογενών (από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη των επαρχιακών Συνδέσμων της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., το κοινό, επιχειρήσεις / επενδυτές άλλων οικονομικών τομέων) και δευτερογενών (στατιστικά και άλλα) δεδομένων / στοιχείων που σχετίζονται όχι μόνο με την Κατασκευαστική Βιομηχανία αλλά και με την Οικονομία της Κύπρου γενικότερα. Με την καταγραφή και ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων δίνεται συνεχής ενημέρωση, σε όλους τους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους, για την πρόοδο της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται και προβλέπονται τάσεις στην πορεία της.

Ο Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, φέρει το όνομα των Χορηγών KNAUF – SAKRET ZEIPEKKIS.