Τελευταία Νέα
simdesmos ergolavon oikodomon
21/05/19 - 12:05
6ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα Επένδυσε στην Πρόληψη - Προγραμμάτισε Σωστά (Invest in Prevention – Plan Ahead)
simdesmos ergolavon oikodomon
21/05/19 - 12:05
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) τονίζει ότι η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους Εργασίας αφορά όλους
Load More
  • Ο Οικοδόμος
  • Κτίζετε;
  • Ανακαινίζετε;
  • Επενδύετε σε Ακίνητα;
  • Επιλέγω Αδειούχο Εργολήπτη
  • Ημερολόγιο Έργου