Τελευταία Νέα
simdesmos ergolavon oikodomon
12/06/20 - 12:06
Οι αιτήσεις να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@oseok.org.cy μέχρι 7 Ιουλίου 2020, συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.
simdesmos ergolavon oikodomon
12/06/20 - 12:06
Οι αιτήσεις να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@oseok.org.cy μέχρι 7 Ιουλίου 2020, συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.
Load More
  • Ο Οικοδόμος
  • Κτίζετε;
  • Ανακαινίζετε;
  • Επενδύετε σε Ακίνητα;
  • Επιλέγω Αδειούχο Εργολήπτη
  • Ημερολόγιο Έργου