Τελευταία Νέα
simdesmos ergolavon oikodomon
13/02/19 - 10:02
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) καταδικάζει την απεργία που πραγματοποίησαν σήμερα οι Συντεχνίες Οικοδόμων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και την χαρακτηρίζει.
simdesmos ergolavon oikodomon
12/02/19 - 12:02
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οκοδομών Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: " Οι περί Ασφάλειας και Υγείας.
Load More
  • Ο Οικοδόμος
  • Κτίζετε;
  • Ανακαινίζετε;
  • Επενδύετε σε Ακίνητα;
  • Επιλέγω Αδειούχο Εργολήπτη
  • Ημερολόγιο Έργου